Rank Achievers

Manager Achivers

Sr no User Id Name
1 AI16125 MD KHALIL ANSARI
2 AI17091 Santosh pandey
3 AI17551 Rajesh Yadav
4 AI26209 KANHAIYA LAL .
5 AI29644 RAAJ PRAJAPAT
6 AI32457 RAJESH SINGH SINGH
7 AI33938 Sandeep Kumar
8 AI34254 RANJIT GOPE
9 AI64724 Anushka
10 AI66045 sonu rani
11 AI66672 Savita
12 AI76607 MR.RAJESH YADAV
13 AI83774 PRINCE SANDEEP VERMA
14 AI85297 BRONAZ